Nyheter

Moderniserad lagändring gör samkönade par till föräldrar

Samkönade gifta par och makar som ändrat könstillhörighet blir automatiskt juridiska föräldrar då föräldraskapspresumtionen blir könsneutral.

Om en föderska är gift eller registrerad partner med en kvinna blir hon automatiskt förälder vid barnets födelse. Motsvarande gäller även för gifta par där en eller bägge makarna har ändrat könstillhörighet.
Detta är en lagändring från och med den 1 januari 2022.

Hittills har endast män, gifta med kvinnor automatiskt registrerats som barnets pappa, vid ett barns födelse. Att automatiskt registreras som medförälder har tidigare inte gällt samkönade gifta par.
Regeringen föreslog under 2021 att föräldraskapspresumtion skulle gälla alla gifta par vilket innebär att den som är gift med någon som föder barn automatiskt blir barnets förälder – oavsett kön. Lagändringen trädde i kraft den 1 januari i år.
Lagändringarna moderniserar och förenklar reglerna för bekräftelse av föräldraskap. Myndiga, ogifta par som är folkbokförda i Sverige skall efter ett barns födelse kunna bekräfta föräldraskapet digitalt, utan socialnämndens medverkan.

Gifta par anses fortsatt vara föräldrar när ett barn föds – icke gifta par måste ännu ansöka om att få registreras som förälder!

Fram tills nyligen har alltså gifta par som inte omfattats av föräldrapresumtion varit tvungna att vända sig till familjerätten i sin kommun för att bekräfta föräldraskapet eller för att påbörja en process om närståendeadoption.
Denna modernisering i föräldrabalken kommer dock endast att gälla gifta par. De par som inte är gifta kommer fortsättningsvis behöva vända sig till familjerätten för att den som inte har fött barnet skall kunna registrera sig som juridisk förälder.

Cassandra Solback

%d bloggare gillar detta: