Krönika

Att efter hundra år av demokrati få en kvinnlig statsminister är stort och viktigt

Tydlighet och struktur skulle förbättra svensk rikspolitik.

Att C släpper igenom Magdalena Andersson, men röstar på en SD-förhandlad högerbudget sliter demokratins själ i stycken. Allt detta efter långtgående krav som tillmötesgåtts.

Det är med minst sagt kluvna känslor jag följer det politiska skådespel i Sveriges riksdag. Annie Lööf är en kompetent politiker, men något är rejält fel när de släpper fram Magdalena Andersson och därefter röstar på detta sätt. Sedan pratet om den politiska mitten. Nu finns ingen politisk mitt utan det ska symbolisera en jämkning av höger och vänster i politiken. Centern företräder inte en sådan balans då de är ett utpräglat marknadsliberalt högerparti!
    Pratet om ytterkantspartier är osmaklig och orimligt orätt då det till höger är ett parti som står för en avgrund medans det till vänster är ett parti som slåss för pensioner, hyresgäster och rättvisa.
Förstår ni inte vad ni nu gör? Ska det verkligen behövas ett oanständigt parti till vänster för att få en anständig debatt?

Trots alla världens uselhet och erfarenheter med högerpolitik så tycks inget påverka högern

Partiernas anföranden inför statsministeromröstningen hänger kvar där högerpartierna inte tycks ha någon gräns i sitt förakt av jämlikhet och respekt. Det är mer skattesänkningar, ökad ojämlikhet, och klimatförakt.
De lyfter avgörande samhällsfrågor, utan att ens nämna klimatnödläget. De beskriver Sveriges problem som att allt är ett resultat av vänsterpolitikens misslyckanden. Ingen är utan skuld, men hur är det möjligt efter årtionden av högerpolitik som nu lämnat all anständighet.
    Privatiseringar, skattesänkningar och avregleringar som raserat så mycket av den samhällsordning vi skulle behöva utelämnar de helt utan blygsel. Trots att all politik är så pressad till höger och vi styrs av en marknad så tycks vi inte förmå få till en livaktig debatt om samhälle, påverkan och framtid.

Vi skulle så innerligt behöva en ökad tydlighet om vad som bygger trygghet och ett anständigt samhälle

Vi skulle behöva utmana högerpolitikens elände och hur dyrköpta deras löften och samhällsidé är. Klä av deras snack om skattesänkningar främst för låginkomsttagare.
    Sänkta skatter ger främst till höginkomsttagare och urholkar den generella välfärden. Marknadslösningar gynnar rika och driver det orättfärdiga. Marknaden tar inte ansvar för samhälle, människor och klimat. Alltid och i alla tider har högerpolitik skapat klass och elände.

Vi har en bra idé om välfärdssamhället där skatter omfördelar och skapar livschanser. Där starka fackföreningar balanserar näringslivets råhet, där tillit byggs mellan människor och samhälle. Vi har en bra idé för jämlikhet, vilket är en absolut förutsättning för att ta oss an samhällets utmaningar.
Om inte nu är rätt tillfälle att med största tydlighet klargöra för väljarna vad vi vill och vad som står på spel, när är det då?

K-G Wanngård

%d bloggare gillar detta: