Ledare

Klimatet – Nu ser vi det vi vetat i årtionden!

Klimatproblematiken är ett faktum – alla måste ta sitt ansvar Nu!

Extrem hetta, bränder, skyfall, översvämningar och massdöd av så mycket levande är redan verklighet. Precis det vi varnats för händer runt om i världen. Nu senast är det kraftiga oväder med enorma regnmängder i Tyskland och Belgien. Rekordtemperaturer slås löpande och alla tecken på klimatnödläget finns, men…

Vi vill inte se, vi vill inte ta in eller begränsa oss. Ärligt, vi har inte ens vett att begränsa det mest extrema där en global elit flyger tusen gånger mer än genomsnittet. Enormt förmögna som flyger privatjet där varje resa släpper ut 40 gånger mer än reguljärflyg. Flyget måste begränsas och privatjet måste stoppas NU!

Inför individuella utsläppsrätter då det vi gör är fullkomligt ohållbart

Vi vet vilket klimatutrymme vi rimligen har och sedan är det bara att räkna baklänges. Personliga utsläppsrätter är ett måste då vi bär ansvaret gemensamt. En handel med dessa utsläppsrätter kan skapa en omfördelning mellan köpstarka och de som inte ser samma tjusning i till exempel resande.

EU kommer nu med kraftfulla, men otillräckliga, insatser. När jag ser applåder och hurrarop så förstår jag att vi inget förstår. Kanske kom ovädret över Tyskland och Belgien någon vecka för sent då verkligheten är så mycket mer effektiv än expertprognoser.
Men trots att åtgärderna är otillräckliga så kommer invändningarna att vara många och den alltmer extrema högern kommer att locka med verklighetsflykt och fokusförflyttning för att vinstjakten och någras berikande ska kunna fortsätta. Det kommer att vara fokus på jobben, ekonomin och etnicitet.

Landsbygden behöver sina bilar och många har inte råd med elbil

Så kan det vara, men de har råd att subventionera de rikaste i storstadsområdena med RUT och ROT. Självklart stopp för dessa avdrag/bidrag omgående och besparingar kan till exempel istället användas som riktade stöd till landsbygden. Även för att begränsa den stora arbetslivskriminaliteten så är skälen goda att skyndsamt upphöra med denna skatteomfördelning ifrån fattig till rik.
En miljömässig värnskatt bör införas skyndsamt för de högsta inkomsterna då det är den gruppen som gör stört negativ klimatpåverkan. Det finns en mängd goda och nödvändiga idéer för vår framtid.
Men risken för att kapitalismen och högern alltför länge kommer att lyckas förvränga dagordningen är stor då klimathotet ännu inte är oss ”inpå skinnet”.

Lockelserna och andra möjliga hotbilder är för många och högerns makt över tanken är obruten

Trots att vi nu ser det som händer i Europa, extremtemperaturer och bilderna på de försvunna glaciärerna så är det inte kris. Egen pool är ju mysigt och det är varmt och skönt i Thailand under julloven. Politikerna agerar inte som om det var en kris utan det är businessens as usual. Riksdagsledamöter som applåderar en politisk överenskommelse som inte innehåller det som krävs är inte vad vi nu behöver.
Om vi inte ens kan stoppa de allra värsta av individuella klimatförstörare, hur ska vi då orka reglera oss själva? Troligen kommer det inte att gå, men måste vi inte ens försöka!
Själv tänker jag att detta med att samla oss kunde vara en uppgift för ett parti som strävar efter social demokrati, en bättre framtid och lika möjligheter.

K-G Wanngård

%d bloggare gillar detta: