Ledare

Vad vilja fackföreningsrörelsen

Vad vill man med den fackliga verksamheten? Vilka fajter tänker man ta och vilka mål har man?

De senaste tio åren har LO-förbunden IF Metall och Kommunal ökat sitt eget kapital med över 3 miljarder. En summa som vida överskrider behovet av konfliktfonder.
Vad kan försvara en sådan kapitaltillväxt?

Stadgarna som ska ge viss stadga åt verksamheten är tydliga med att det är förbundets uppgift att skapa bästa möjliga villkor i arbetslivet och i samhället. Förbundet ska genom denna gemenskap stärka arbetarnas makt i förhållande till kapitalets makt.
    Den politiska osäkerheten har ökat med en betydande vilsenhet. Sedan 2019 lever Sverige med ett januariavtal som tvingar den socialdemokratiskt ledda regeringen att föra högerpolitik. Folk vet ju inte vad de ska tro när skatter sänks för de rikaste och socialdemokratiska ministrar är stolta och pratar om vår tids störta arbetslivsreform när de presenterar försämrat anställningsskydd. Dessa två börsvinnande fackförbund bröt enigheten i LO och pressar nu LO att skriva på fast de enhälligt avvisat LAS-uppgörelsen.

Facket har varit skakat förr med strejkstopp och huvudlösa affärer, men krisen inom LO är nu riktigt allvarlig

Även om LO-förbunden 2020, på grund av pandemin, ökat medlemsantalet så är tendensen klar med lägre organisationsgrad och en växande tjänstemannasektor. Tjänstemän och akademikerförbund är partipolitiskt obundna och är ytterst försiktiga att ta politisk ställning. Vilket gör fler osäkra och minskar den fackliga samhällspåverkan och därmed öppnar för högerlobbyn att styra debatten.
    2010 kom Sverigedemokraterna in i riksdagen med knappa 6 procent av rösterna, nu har de nästan ett 20-procentigt stöd i opinionen. Ibland LO män är det ett 30-procentigt stöd i väljaropinionen. Om inte detta är exceptionellt och kritiskt så när är det då det? Om inte detta får facket att bryta kapitalackumulation, vad ska ske för att satsa?
Det finns förstås många orsaker till den alltmer extrema högerpolitiken, men att fackföreningsrörelsen inte skjuter till mer resurser, har en mer samlad strategi för opinionsbildning är förödande.

Kommunal och IF Metall har med LAS-uppgörelsen tillsammans med svenskt näringsliv och TCO visat sin dominerande ställning inom LO

De borde ha tagit ansvar för en mer jämlik samhällsutveckling.
Nopp, jag säger inte att allt dessa förbund gör är fel, jag säger att strategin att vara kapitalförvaltare är åt helvete och att opinionsbildning och samhällspåverkan måste stärkas. Att driva medlemmarnas intressen är uppdraget och den kapitalackumulering som nu sker strider mot stadgarna och logik.
Att anställda i förbunden flyter med och accepterar kan jag organisatoriskt förstå, men det är en gåta att de stora klubbarna tillåter förbundens märkliga agenda. Det är ju de förtroendevalda som tvingas möta alltmer extrema åsikter på arbetsplatserna. Sverigedemokraterna var i senaste valet dubbelt så stora som övriga politiska partier i sociala medier och är så fortfarande. Hur kan detta tillåtas när vi vet hur stor konsumtionen av åsikter där är i medlemsleden? Varför finns inte en samlad strategi, varför finns inte argumentationsstöd? Varför läggs pengar på hög när hela idén riskeras? Varför är det så tyst?

K-G Wanngård
%d bloggare gillar detta: