Krönika

Jesus var socialist och hade två pappor!

Dina åsikter och ditt ställningstagande bidrar till vilken människosyn Svenska Kyrkan kommer att ha.

I september är det kyrkoval men redan nu kan det vara bra att fundera på vilket samhälle vi vill ha och för vilka. Kom då ihåg att Jesus såg alla människor och inkluderade alla och aldrig skulle ha gjort skillnad på folk och folk eller individer och kärlek utifrån kön.

Många har svårt att se varför man skall vara medlem i kyrkan och vet inte vilket enormt stort och viktigt samhällsarbete Svenska kyrkan gör, genom att bland annat hjälpa olika utsatta grupper i samhället med mat, stöd och trygghet.
    När man pratar om Jesus, oavsett om eller vad man tror om honom, så åker vi enormt långt bakåt i tiden men det innebär inte att man kan jämföra kyrkan för några hundra år sedan med idag. Snarare skall man minnas och fokusera på hur Jesus blivit benämnd – nämligen genom att vara en person långt före sin tid. Han förstod och trodde på sådant vi idag många gånger tar för givet i det svenska samhället. Nämligen på allas lika värde och rätt.

Jesus trodde på ett samhälle för alla – det är viktigt att komma ihåg när det kommer till dagens Svenska Kyrka som är demokratiskt styrd och där din röst kan vara avgörande!

Även om kanske många av oss idag tycker att det är en självklarhet att både samkönade och olikkönade par skall få vigas i kyrkan, så har det inte alltid varit så och det är en rättighet som inte alla politiker ser som självklart. Likaså när det kommer till kvinnliga präster och att tänka brett och inkluderande i gudstjänsterna, samarbetet med andra religiösa organisationer och i verksamheten i stort.
    Svenska kyrkan styrs av politiker som röstas fram av Svenska Kyrkans medlemmar, genom kyrkoval var fjärde år. Politiska ideologier och åsikter avgör sedan kyrkans tillvaro och framtid. Vill man ha en inkluderande kyrka som välkomnar alla oavsett hur och vem hen är så skall man därför rösta i kyrkovalet. Men för att ha rätt att tycka till så måste man vara medlem i Svenska Kyrkan – vilket egentligen inte är så konstigt och inget att sura över, för oavsett medlem eller inte så kan du, under livets svårigheter, ta hjälp och stöd av kyrkan. Så oavsett tro på Gud eller inte bör du fråga dig själv om du vill att kyrkan skall vara öppen för alla – för oavsett vad du tycker eller tänker om kyrkan så är den en viktig kraft i det svenska samhället.
Glöm därför inte bort att Jesus hade två pappor och en mamma och han såg inget som helst konstigt med det. Jesus trodde på allas lika värde och rätt och tyckte inte om klassklyftor – han var socialist. Det vore därför inte troligt att Jesus endast skulle tycka att kyrkan vore för vissa och att kärleken endast är mellan en man och en kvinna.

Cassandra Solback

%d bloggare gillar detta: