Ledare

Vad är en människa, hens kropp och vilja egentligen värd?

Varför värderas människan i form av människovärde allt som oftast lägre än pengar? Varför är det allvarligare med skattebrott och narkotika än att förgripa sig på någon och förstöra hens liv?

Regeringen presenterade i förra veckan flera förslag för att stärka skyddet mot sexuella övergrepp. Borttag av böter ur straffskalan för sexköp, ökat straff för våldtäkt och att kunna bli dömd för våldtäkt eller sexuella övergrepp på distans via nätet – är några av de förslag som presenterades.

Regeringen har tillsatt en utredning om sexbrott som resulterade i skärpta straff för sexköp och andra sexuella övergrepp, samt att förövaren inte längre skall komma undan med endast böter. Men trots en hel del förslag i rätt riktning så återstår frågan – Vad är en människa och hens kropp värd? Vilket straff är rimligt för den som begår ett övergrepp på vuxna eller barn?
– Fängelse i högst fyra år för ”köp av sexuell handling av barn”
– Lägsta straffet för våldtäkt, på vuxna och barn, höjs till tre års fängelse istället för två år.
– Lägsta straffet för grovt sexuellt övergrepp höjs till minst ett års fängelse, istället för ett halvår.
– Man kan dömas för våldtäkt eller sexuellt övergrepp på distans via nätet – även om förövaren inte är närvarande i realtid.

Att kunna dömas för våldtäkt eller sexuellt övergrepp på distans via nätet, även om förövaren inte är närvarande i realtid då övergreppet sker är ett tydligt steg i rätt riktning. Idag kan nämligen förövaren i många fall endast bli dömd för utnyttjande av barn för sexuell posering och sexuellt ofredande när det är ett vuxet offer. Brott som idag sker på eller via nätet är ofta svårare att komma åt, då lagen är svag och många gånger inte tillräckligt anpassad.
Men varför är det högsta fängelsestraffet vid köp av sexuell handling av barn, två år lägre än grovt penningtvättsbrott och sex år lägre än synnerligen grovt narkotikabrott och narkotikasmuggling? Att hitta ett rimligt straff när det kommer till våldtäkt och sexuella övergrepp är svårt, men vore det i alla fall inte rimligare om det lägsta straffet var fyra år snarare än det högsta?

Sexuella övergrepp är ett allvarligt brott och borde värderas därefter!

Att skilja på våldtäkt och våldtäkt, övergrepp och övergrepp förminskar det allvarliga brott en våldtäkt och ett sexuellt övergrepp är. Om lagen skall skydda och låta individen få äga och bestämma över sin egen kropp, kan inte fokuset ligga på om och men.
Det går heller inte att som förövare försöka lägga över skulden på offret genom att påstå att man trodde att personen ifråga frivilligt sålde sig själv, eller hänvisa till något så skevt som att prostitution skulle vara världens äldsta yrke. Att förgripa sig på någon, oavsett om man betalar för att utföra ett övergrepp eller inte är ett brott och skall värderas därefter.

Cassandra Solback

%d bloggare gillar detta: