Krönika

Vinst, men för vem och till vilken nytta?

Pengar och avkastning är kapitalismens osunda besatthet!

Det rapporteras att knarkimporten är mycket mer omfattande än tidigare uppskattningar. Arbetskraftsutnyttjande med arbetskraftsimport och arbetslivskriminalitet sker i allt fler företag. Företrädare för byggbranschen är nu så öppna att de säger sig vara på väg ner i ett träsk och att det är fusk överallt. Banker får böter för penningtvätt.
Gränskontrollen nästintill obefintlig och myndigheter saknar möjligheter att ingripa. Politiken underordnar sig kapitalismen och moralen väger lätt.

Om vi väljer en samhällsmodell där alltmer marknads-utsätts och sköts av privata företag parallellt med att vi begränsar myndighetskontroll så ökar det osunda. Företagens uppgift är att ge avkastning till ägarna och kommer alltid att söka vägar till vinst. Om konkurrenterna genar och hittar vägar så kommer allt fler efter – då det finns pengar att tjäna så flyttas gränserna för vad som tillåts. När reglerna är luddiga, kontrollen bristfällig och sanktioner uteblir så växer det osunda. En dag har det växt utom någons kontroll!

Alla med inblick i avregleringarna efter Sovjetunionens fall visste att business där är högrisk

SVT:s ”Uppdrag granskning” avslöjade år 2019 att Swedbank kan ha använts för omfattande och systematisk penningtvätt i närmare ett decennium, vilket resulterade í böter på 4 miljoner kronor. Att förvånas att bankerna tvättat pengar blir i det närmaste löjligt. De visste, alla borde förstått, men avkastningen var väl för lockande.

Alla med inblick vet att restaurangsektorn är ett svart hål, precis som transportsektorn. Men det är långt ifrån de ända branscher där fusk och brottslighet är utbrett.
Bygg, riv, ställningsbyggare, städ, tvätt, RUT-jobb, ROT-jobb, flytt, bilverkstäder, däckbytare, skönhetssalonger, frisörer, tandläkare, läkare, hemtjänst, assistans med mera. Vi privatiserar och avreglerar bort det anständiga. Vi inser nog, men väljer att blunda. Vi är alla konsumenter av svarta tjänster då vi köper så mycket ifrån de sektorer där det knappast går att överleva konkurrensen utan att medverka i brottsligheten. Målet för Skatteverket att halvera skattefusket är sedan länge borttaget. Kontrollen av regelefterlevnad är alltmer begränsad och eftersatt.

Inse att kapitalismen inte tar samhällsansvar!

Lag och ordning hamnar högt när de politiska frågorna rankas, men då är det våldsbrott och hot mot äganderätten i fokus och inte den kriminalitet som gynnar näringslivets vinster. Kapitalismen har politiken i ett fast grepp, högern dominerar och driver samhällsutvecklingen där näringslivets vinstintressen överordnas. Då moralen är usel och vinsterna målet, så accepteras den osunda konkurrensen och den svarta ekonomin växer. De vet riskerna, men de väljer att blunda då det finns snabba pengar att tjäna. Djupt omoraliskt och en samhällsavveckling vi alla förlorar på!

K-G Wanngård


%d bloggare gillar detta: