Krönika

Anfall är bästa försvar

Det råder heta diskussioner mellan politikens ytterkanter, hur historien sett ut och hur framtiden kan komma att bli.

Högern går nu till motangrepp och Stefan Löfven uppmanas be kommunismens offer om ursäkt. Statsministerns uttalande kanske var en smula slarvigt, men högern tar till ”storsläggan”. Är det skäl för att Sveriges statsminister ska be kommunismens offer om ursäkt? Det är klar att det inte är då detta är en försvarsoffensiv för att få bort fokus ifrån hur högern JUST NU öppnar upp för ett parti som nyss bytt till kostym och fascistnazistiskt samarbete. De vill skapa dimridåer då de inleder samarbete med krafter som står för det fullständigt oacceptabla.

Det finns historiska händelser av sämre art hos alla politiska partier där vänsterns koppling till kommunistdiktaturer är besvärande och högerns sympatier för nazityskland en historisk belastning. Men i båda fallen så är det historisk belastning till skillnad ifrån SDs samverkan med fascistnazistiska organisationer. Det är i nutid som de hyllar antidemokratiska ledare och milisgrupper markerar lyktstolpar för dem de anser vara landsförrädare.
Fascism och nazism har vi lovat att aldrig mer ge inflytande över våra liv. Aldrig, aldrig att sådana ideologier kan få råda.  Kommunismens förespråkare finns knappast kvar och det är en avgrund mellan kommunismens och nazismens idé.

En totalt avgörande skillnad mellan ideologierna är att kommunismens syfte rimligen ska tolkas som gott då de eftersträvar ett jämlikt samhälle.

Nazismen är renodlat ond då de förespråkar utrotning av judar och många andra grupper. Kommunismens mål är att avskaffa staten och ha en av folket vald grupp som sköter större saker såsom rättsskipning, skola och omsorg.  Att ha en stark totalitär stat med en diktator är alltså tvärs emot vad den kommunistiska ideologin förespråkar och strävade efter.
Kommunismen som ideologi förespråkar också alla människors lika värde och efter ryska revolutionen gavs fullständiga rättigheter till homosexuella och rösträtt för alla oavsett kön. Sovjetdiktaturen begränsade sedan så mycket av detta.
Nazismen å sin sida bygger helt och hållet på att människor har olika värden. Att den ”rena” delen av människorna skall styra över de andra och att de på grund av sitt högre värde har rätt att utrota och styra dem som anses mindre värda. Det vill säga totala motsatsen till kommunismens grundtanke.

På motsvarande sätt bör vi även granska den liberala idén då det i frihetens namn förslavats och dödats i en omfattning som vida överstiger både kommunismen och nazismen.

Människan har en hunger efter makt och ägande som så ofta leder fel. Kapitalismen har så mycket negativt som följd, men den har precis som kommunismen inte någon ideologi att vara ond. Det har nazismen och därför är detta spel ifrån högern både farligt, oärligt och ansvarslöst.
Det finns kommunistiska diktaturer till vänster och så finns det diktaturer till höger. Det går således inte att sätta likhetstecken med diktatur och kommunism.
Det är att ”vattna ur” begreppen när det pratas om ytterkantspartier. Det är en avgrundsskillnad mellan Vänsterpartiets krav på ökad jämlikhet och Sverigedemokraternas nutidskoppling till fascismnazismen. Vi har ett samhälle att värna och det är inget konstigt att partier vill ha inflytande och regeringsmakt, men det får inte ske till vilket pris som helst. Nazismen i Tyskland kom till makten genom en hjälpande hand och väl där då var helvetet och kriget över oss.
Den viktigaste gränsen att hålla är anständighetens.

K-G Wanngård

%d bloggare gillar detta: