Krönika

Det finns inga enkla jobb

Att jobba är jobbigt oavsett vilket jobb det är – att kalla en del jobb för enkla är att nedvärdera yrkesgruppen.

Att ett arbete inte kräver en viss typ av utbildning innebär inte att jobbet är enkelt. Det är därför ytterst problematiskt när folkvalda använder denna benämning som värdesätter jobb olika. Att se på arbetsföra individer som en siffra i arbetsmarknadsstatistiken endast med fokus på att få fler ut på arbetsmarknaden är att missa individen och dess värde. Är poängen med att göra skillnad på jobb och jobb att göra skillnad på människor?

Fokuset är yrken som inte kräver högre utbildning – därav kallar man dem enkla. Enda sedan flyktingkrisen 2015 har ledande politiker pratat om vikten av fler enkla jobb för att kunna öka sysselsättningen hos de med låg utbildning.
    Genom SSYK (standard för svensk yrkesklassificering) som är ett system på SCB för klassificering av individers yrke och arbete, som bygger på typ av arbete som utförs och de kvalifikationer som krävs, har man kommit fram till vilka jobb som är ”enkla”.
Det är till exempel städare, hemservicepersonal, bilrekonditionerare, bärplockare, grovarbetare inom bygg och anläggning, fabriksarbetare, hamnarbetare, pizzabagare, restaurang-och köksbiträden, torg- och marknadsförsäljare, renhållnings- och återvinningsarbetare, reklamutdelare, vaktmästare med flera. Det vill säga klassiska jobb inom LO-kollektivet.
    Att påstå att en viss typ utav arbete, som dessutom ofta är fysiskt krävande, skulle vara enkelt är att se ned på yrket och förminska individen som utför arbetet. Att jobba är jobbigt oavsett vilket slags jobb man har och vi gör det för att få pengar, vara en del av det sociala livet och för att se till att vårt samhälle fungerar.

Om det är enkelt att ha ett LO-yrke varför är då samhället beroende av att arbetet utförs?

I många år jobbade jag i matbutik och på lager – ett så kallat enkelt jobb i politisk folkmun. Men arbetet var långt ifrån enkelt. Det innebar en hel del tungt fysiskt och monotont arbete som gav arbetsskador, en del av dem bestående. Att ha ett serviceyrke innebär också att du behöver vara trevlig och hjälpsam – serviceinriktad helt enkelt, oavsett hur du mår i kropp och själ. Att arbeta i en butik innebär dessutom att du träffar en del hotfulla kunder och det finns även en rånrisk. Visst, jobbet krävde ingen högskoleutbildning, men det krävde en hel del kunskaper, socialkompetens och personliga egenskaper.
    Samhället var dessutom beroende av att vi jobbade och de klagade så fort vi var för få eller när vi hade stängt. Detta är inte unikt vare sig för butiks- eller lagerjobb, utan så är det för de flesta LO-yrkena. Då kan man kanske tänka sig att ett fysiskt och många gånger även psykiskt påfrestande arbete innebär ett tjockt lönekuvert? Nej, det är knappast enkelt att få upp vare sig minimilön eller sin individuella lön – faktum är att det till och med är svårt att få en trygg anställning och tillräckligt med timmar.

Alla typer av jobb, som har en funktion, behövs för att bygga ett stabilt samhälle

Lika väl som du vill att din gamla mamma får hjälp hemma, vill du väl själv få hjälp av din advokat i en vårdnadstvist? Vilket av dessa jobb är mest värt? Vilket av dessa jobb är enkelt?
    De jobb som inte behövs på grund av att samhället utvecklas och att teknikutvecklingen går framåt, faller automatiskt bort. Men de jobb som behövs måste likställas som viktiga, så länge de fyller en funktion – oavsett vilken slags utbildning som behövs eller ej.
Ett sundare fokus på frågan och för samhället vore att få fler att kunna leva på sina jobb – att överleva på sina jobb.

Cassandra Solback

%d bloggare gillar detta: